Poradenství v oboru katastru nemovitostí
Vyhotovení geometrických plánů   Vytyčování vlastnických hranic pozemků
Dokumentace skutečného provedení staveb
Tvorba mapových podkladů pro projektovou činnost


kancelář:
Nerudova 957, Chomutov 430 01

telefon a fax:
474 650 447

e-mail:
kancelar@sasova.cz


Nahlížení do katastru: informace o parcelách


coming soon...